تولدسال

سلام

سال نومبارک

امیدوارم که همه دوستان سال خوبی رو شروع کرده باشند. برای متفاوت نوشتن خیلی با خودم کلنجار رفتم اما از قرار حال و هوای من هنوز تغیرنکرده و همچنان پاییزو زمستون مهمون خودم کردم وبا بهار حرفی ندارم.

به شکوفه ، به صبحدم ، به نسیم ،
به بهاری که می رسد از راه ،
چند روز دگر به ساز و سرود .

ما که دل های مان زمستان است ،
ما که خورشیدمان نمی خندد،
ما که باغ و بهارمان پژمرد ،
ما که پای امیدمان فرسود ،

ما که در پیش چشم مان رقصید ،
این همه دود زیر چرخ کبود

آرزو میکنم شادی همراه امسال و هر سالتون باشه.

شب بی من بودنت خوش ٬ شعله ی خاموش دلکش

آخرین معجزه ی من ٬ شب بی من بودنت خوش

من به خواستنت دچار٬ تو به مرگ کوچه سرخوش

ردپات مونده رو قلبم ٬ شب بی من رفتنت خوش

تاسقوط سایه هامون ٬ یه افق منظره راهه

پشت رویای من وتو ٬ بادوحشی تکیه گاهه

یه طرف کابوس عشق ٬ یه طرف بهت همیشه

هرچی ابر خون چکیده ست ٬ توچشام خلاصه میشه

من به خواستنت دچار٬ تو به مرگ کوچه سرخوش

ردپات مونده رو قلبم ٬ شب بی من رفتنت خوش

جاده ها دل نگرانند ٬ که تو برگردی دوباره

انگاراین جهان به جزتوحرف تازه ای نداره

بعد توتنها به یادت همه شبهام سپری شد

هرچی خوندم و نوشتم قصه ی دربه دری شد

من به خواستنت دچارتو به مرگ کوچه سرخوش

ردپات مونده رو قلبم ٬ شب بی من رفتنت خوش

من به بی تویی دچار٬ تو به مرگ کوچه سرخوش

ردپات مونده رو قلبم ٬ شب بی من رفتنت خوش

پ .ن : آهنگ شب بی من از آلبوم جدید گوگوش

پ .ن :شعر تفال به حافظ وقت تحویل سال

برید باد صبا دوشم آگهی آورد               که روز محنت و غم روبه کوتهی آورد

پ .ن : ممنونم  _

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید